بعد از بخيه، اشعاری با صدای انسيه اکبری

امروز دو قسمت ديگر از اشعار کتاب "بعد از بخيه" سروده‌ی انسيه اکبری را با صدای خودش می‌شنويد.

هفته‌ی پيش نوشتم که کتاب انسيه اکبری به زودی منتشر می‌شود و اگر با شنيدن اين اشعار به آن‌ها علاقمند شده‌ايد می‌توانيد با انسيه تماس بگيريد تا ترتيب خريد کتابش را به شما خبر بدهد.

ايميل انسيه اين است:

ensieh_akbari[AT]hotmail[DOT]com


تمام حقوق متن اين اثر به انسيه اکبری و حقوق تدوين آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است


نظرات

پست‌های پرطرفدار