چهار راه چه کنم زمين شناسی

يکی از اصول زمين شناسی موضوعی‌ست به نام تکتونيک صفحه‌ای که می‌گويد تمام خشکی‌های روی زمين بر روی قطعات مختلف قرار گرفته‌اند و اين قطعات از هم دور يا به هم نزديک می‌شوند. همين نزديک شدن و برخورد لبه‌های قطعات به همديگر عامل بروز زمين لرزه‌ست. يک موضوع ديگری هم بر اساس همين صفحه‌ای بودن خشکی‌ها هست که به آن می‌گويند اشتقاق قاره‌ای. يعنی اين قاره‌های فعلی زمين يک روزگاری همه‌شان به هم چسبيده بوده‌اند و کم‌کم که از همديگر فاصله گرفته‌اند قاره‌ها را درست کرده‌اند.

نمونه‌های زيستی اشتقاق قاره‌ای خيلی جالبند. مثلأ گاهی دو تا جانور يا گياه را می‌بينيد که در فاصله‌های دوری از هم هستند اما شباهت‌های ژنتيکی‌شان نشان می‌دهند از يک خانواده‌اند. يک نمونه‌ی ديگرش هم محدود شدن بعضی جانوران و گياهان در يک منطقه‌ست مثل کانگوروها که بعد از جدا شدن قطعه‌ی استراليا فقط در همين منطقه‌ی زمين شناسی وجود دارند.

خوب حالا اين را داشته باشيد.

در مرکز شهر بريزبن يک خيابانی هست به نام Queen Street که خيلی پر و پيمان است و هر چقدر که دلتان بخواهد فروشگاه و مرکز خريد آنجا پيدا می‌کنيد. خود اين خيابان تبديل شده است به محل قرار ملاقات‌های دوستان با همديگر. يک چهار راه کوچک "چه کنم" هم همان وسط خيابان هست که البته چون ماشين به آن راه ندارد بنابراين آدم با خيال راحت می‌تواند مدت‌ها کاسه‌ی چه کنم دستش بگيرد و همان طرف‌ها پرسه بزند.

شورای شهر يک قسمتی از اين مرکز شهر را برای برنامه‌های هنری اختصاص داده و از فرصتی که برای مردم پيش می‌آيد که بيايند خريد کنند استفاده‌ی می‌کنند و برای‌شان برنامه‌های هنری نمايش می‌دهند. از موسيقی جاز تا نمايش خيابانی و تا قهوه عربی درست کردن برای مردم.

چند روز پيش که داشتم از همان اطراف رد می‌شدم ديدم يک گروه از بومی‌های جزاير اطراف استراليا مشغول اجرای برنامه هستند. چند دقيقه‌ای ایستادم که ببينم چه چيزی اجرا می‌کنند.

يک نکته‌ی جالبی توی برنامه‌شان بود گفتم بنويسم ببينيد فرهنگ بومی‌ها هم چقدر از همان تکتونيک صفحه‌ای اثر پذيرفته.

لباس‌هایی که بومی‌ها اطراف استراليا می‌پوشند خيلی شبيه است به لباس‌هايی که اهل هاوايی می‌پوشند. پيراهن‌های با گل‌های بزرگ و پر از رنگ‌های شاد. دخترها هم يکی يک تاج گل می‌گذارند دور سرشان. گيتار هم که جزو سازهای‌شان است.

منتها لباس‌های نمايش‌های ستتی‌شان با هم فرق دارد و خيلی از محيط اطراف نشأت گرفته. يعنی مثل کليد شناسايی موجودات زنده محيط عمل می‌کنند و از روی رنگ و لعاب لباس‌ها می‌شود فهميد توی محيط زندگی‌شان چه جور طبيعتی دارند.

بعد که برنامه‌ی گروه تمام شد از مسئول گروه پرسيدم اين پرهای لباس‌های شما مربوط به چه پرنده‌ای‌ست، گفت مربوط است به Emu که يک جور شترمرغ استراليایی‌ست. بعد يک کمی اطلاعات بيشتری داد درباره‌ی شکل و شمايل و بعضی خصوصياتی که خودش به عنوان يک آدم محلی می‌شناخت‌شان. بعد خودم رفتم يک کمی تحقيق کردم دیدم اين شترمرغ فقط در استراليا و افريقای جنوبی وجود دارد.

بومی‌های هر دو کشور هم از چربی‌ اين شترمرغ يک جور روغن تهيه می‌کنند که برای ترميم محل زخم، دردهای مفصلی و برطرف کردن چين و چروک پوست خوب است.

آدم سر از اين چهار راه چه کنم بريزبن که درمی‌آورد صاف می‌رود توی کلاس درس.

نظرات

پست‌های پرطرفدار