وقتی نوبر عکاسی را می‌آورند

داشتم عکس‌های مربوط به بازديد رؤسای 7 دانشگاه امريکايی از دانشگاه صنعتی شريف را می‌ديدم چشمم افتاد به يکی از عکس‌ها که خيلی خنده‌دار بود. عکس مربوط است به خبرگزاری فارس نيوز. خودتان ببينيد:


عکاس اين عکس که "ابوالفضل سلمان‌زاده" هستند از لحظه‌ی خروج يکی از اين رؤسا از دستشويی عکس گرفته. خودتان تابلوی روی دری که ايشان در حال خروج از آن هستند را ببينيد که متوجهش بشويد. خيلی واقعأ از همه‌ی لحظات عکاسی کرده‌اند.

عکس محمد فرنود را هم که مربوط به رژه‌ی رزمنده‌ها در دوران جنگ است و خيلی عکس معروفی هم هست يک جايی نصب کرده‌اند که اصولأ آدم می‌ماند که چقدر يک آدمی بايد بی هنر باشد که مسير نگاه سوژه را نفهمد.

خلاصه که اين مدل عکاسی که آدم سوژه را همه جا دنبال کند خيلی شاهکار است و اين که لهيب نگاه رزمنده‌ها به سمت در دستشويی کارسازی شده نشان می‌دهد کارشناس هنری دانشگاه شريف هم خيلی واقعأ زده است توی خال.

ظاهرأ آقای سلمان‌زاده خواسته‌اند يک جوری آتش لهيب نگاه را متمرکز کنند به يک امريکايی، منتها حواس‌شان نبوده که يک فکری برای تابلوی در دستشویی بکنند. خيلی ببخشيد، عذر می‌خوام که بی ادبی می‌شود، ولی آدم ياد اون جوکی می‌افتد که يکی به يکی ديگه گفت بگو شلغم ...

واقعأ نوبر هنر و عکاسی را آورده‌اند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار