جمعه برای زندگی

خوب حالا برويم سراغ "جمعه برای زندگی".

بعد از ارمنستان هفته‌ی پيش فکر کردم يک کمی هم ترکی ترکيه بشنويم. حالا اگر از آهنگ‌های گونل خوش‌تان می‌آيد لابد از اين موسيقی هم لذت می‌بريد.
پرشين سعيد واقفی: قانون نانوشته سيل پس از خشکسالی

حورا دلاوری: الان سبيل

سارا از هلند: نوش جان

پرشين سعيد واقفی: وقتی يک کهنه کار جور جوانان تيم ملی را می‌کشد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار