جمعه برای زندگی

"جمعه برای زندگی" همين يک خوبی رو هم داشته باشد که آدم يک کمی احساس حرکات موزون بهش دست ميده کافيه.

حالا انصافأ اين چيزی که می‌بينيد و می‌شنويد رو فقط در اين حد که مربوط به آمل هست ديگه بيشتر نمی‌دونم. يعنی هر کاری کردم بفهمم چی می‌خونه متوجه نشدم. منتها امان از آهنگش.

سعی نکنيد خودتون رو سفت بچسبونين به صندلی چون برای امتحان اين که اين موسيقی چقدر اثرش زياده چند دقيقه‌ی پيش با صدای بلند برای پلنگ آقا پخشش کردم. ايشان هنوز در حال ورجه ورجه کردنه. اينجانب هم به همچنين.و اما باقی حضرات چی نوشتن؟

حورا دلاوری: همين ويرايش ساده

شهره از سوئد: بايد زندگی کرد

حسن: آی خونه دار و بچه دار زنبيلو وردار و بيار، پيش به سوی کوفته مرغ با سس

پرشين سعيد واقفی: بریزبن تبعیدگاهی در دل تبعیدگاه دیگر

محسن نوربخش: شانس يا دردسر؟

اميدوارم از "جمعه برای زندگی" اين هفته لذت ببريد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار