جمعه برای زندگی

و اما "جمعه برای زندگی".

اين نامرتب نوشتن‌های من از قرار اثر گذاشته روی اهل "جمعه برای زندگی". يک کمی کارهايم رو به راه‌تر می‌شود بعد چند تا کار جديد توی وبلاگ می‌بينيد. منظم می‌شود.

خوب اين هفته يک موسيقی آشنا می‌شنويد. بعيد می‌دانم اين چيزی که می‌شنويد هيچوقت و برای هيچ نسلی کهنه بشود.

بدون اين که اسمش را بنويسم خودتان بشنويد و لذت ببريد.
و اما باقی مطالب:

پرشين سعيد واقفی: من خودم لاکچری‌ام

حورا دلاوری: کمی ساده‌تر

محسن نوربخش: تاريخ مصرف

و باز پرشين سعيد واقفی: او بهترين سرزن سال‌های اخير ايران است.


نظرات

پست‌های پرطرفدار