يک نهار بهاری

واقعأ اگر عسل نبود اين اتفاقی که عکس‌هايش را می‌بينيد به اين خوبی از آب درنمی‌آمد. بلاخره منصفانه‌اش را گفتم.

آدم ناغافل می‌زند به سرش که توی هوای بهاری يک مراسم نهار خوری راه بيندازد. يک کمی اين پا و آن پا کرديم و مراسم راه افتاد. حالا خود عکس‌هايی که عسل گرفته به اندازه‌ی کافی گويا هستند و توضيح دادن لازم ندارند ... باز هم از اين قرارها می‌گذاريم اگر حوصله‌اش را داشتيد.
نظرات

پست‌های پرطرفدار