جمعه برای زندگی

آی خسته‌های روز جمعه ... آی بيحوصله‌های روز جمعه ...

خيلی خسته‌ايد نه؟ ... من که دارم خفه ميشم از بس که اين هفته کار کردم ... آها ... حالا راه خستگی درکردن اينه که ميگم ... خجالت نداره که ... ميگن آدم قر لازم ميشه مال همين وقتاس ... خودتون می‌بينيد باورتون میشه.

صدای بلندگوی کامپيوترتون رو زياد کنيد ... حسابی ... بعد اين موسيقی "جمعه برای زندگی" رو بشنويد.

جدی ميگم ... اگه آهنگ امروز "جمعه برای زندگی" رو بشنويد و قرتون نيومد يعنی اصولأ بايد يک سر بريد دکتر.


و بقيه‌ی "جمعه برای زندگی":

حورا دلاوری: مثل پروانه

پرشين سعيد واقفی: بازگشت لانينا

محسن نوربخش: نسل فراموش شده

علی آزموده: حرف دل

معين: جيب بابا.نظرات

پست‌های پرطرفدار