جمعه برای زندگي

وای وای ... ناز ِر ِکُم.

حالا يک چيزی کشف کردم همين ديروز. يکي از دوستانم که دارد دکتر ميکروالکترونيک مي‌شود، خيلي هم پسر خوبي‌ست و امين و اين‌ها هم هست، هر وقت در يک مهماني مي‌رقصد يک رقص عجيب و غريبي مي‌کند. اصلأ تند و اين‌ها هم نيست، يک جوری‌ست! حالا تازه من کشف کرده‌ام که ايشان به سبک اويغورها مي‌رقصد.

امروز برای روز جمعه يک رقص و آواز اويغوری ببينيد و بشنويد که دست‌تان بيايد چه جور رقصي‌ست.

نظرات

پست‌های پرطرفدار