جمعه برای زندگي

از من بشنويد برای جمعه‌های وبلاگي‌تان يک فکری بکنيد بلکه ملت وبلاگ خوان يک کمي هم زندگي کنند. احساس فرهيختگي‌تان را گره بزنيد به زندگي عادی.

به هر حال برای زندگي کردن گاهي بايد يک چيزهايي را بايد بست دور کمر و عنداللزوم يک چوبي، عصايي، نبود دو تا سر بطری نوشابه‌ که تق تق صدا بدهد، نبود دو تا قاشق که بزنيد به هم را فراهم کرد، و زندگي کرد.

حالا امروز را اميدوارم يک چيزی باشد ببنديد دور کمرتان که نفرينم نکنيد که غافلگيرتان کردم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار