تبريک از اين همه سرعت عمل

ضمن احترام به خانم ابتکار از اين که وبلاگ ايشان هم تبديل بشود به دفتر کار خيلي دارم متعجب مي‌شوم.

انجمن حمايت از حيوانات در نشريه‌ی الکترونيکي‌اش يک نامه‌ی سرگشاده منتشر کرده که مربوط است به اعتراض‌شان به احمدی نژاد درباره‌ی شکار بي رويه در اراضي طبيعي. آنوقت خانم ابتهاج برداشته‌اند در کامنت اين نامه نوشته‌اند: "سلام از وبلاگ خانم دكتر ابتكار تماس مي گيرم. امكان مراجعه به آدرسي كه آقاي احمدزاده در كامنت خود گذاشته بودند فراهم نشد. لطفا از ايشان بخواهيد انتظارات خود را به ايميل فوق ارسال فرمايند. با تشكر". نامه و اين کامنت دو تا موضوع جداگانه هستند مي‌دانم. منتها مي‌خواهم توجهتان را به يک چيز ديگری جلب کنم.

خانم ابتکار ممکن است هر طوری که مايلند با وبلاگ‌شان کنار بيايند اما از آنجايي که من حداقل ايشان را مي‌شناسم و ديده‌ام که همينطوری در محيط‌های عمومي راحت حرف مي‌زنند گمان مي‌کنم بايد به دوستان‌شان اقلأ بگويند "از وبلاگ ايشان تماس مي‌گيرم" خيلي بي مناسبت است.

تا به حال گمان مي‌کردم فقط همين جناب ابطحي هستند که هر بار که از خاتمي دفاع مي‌کند از زور تملق گفتن زيادی از صد تا ناسزا بيشتر به او ضرر مي‌زند، حالا سرکار خانم ابتهاج هم از قرار دارند با وبلاگ خانم ابتکار به همين روش حرف مي‌زنند.

آدم متعجب مي‌شود که چطور ممکن است اين سيستم تملق گويي و رئيس پروری را در سيستم اداری ايران کاهش داد، از قرار رفع شدني نيست. همين يک وبلاگ مانده بود که آن هم به زودی تبديل مي‌شود به اداره‌ی وبلاگ با خدم و حشم اضافي. به هر حال تبريک مي‌گويم از اين همه سرعت عمل در تبديل وبلاگ به اداره‌ی دولتي. آقای ابطحي هم بلاخره از تنهايي درآمدند.

نظرات

پست‌های پرطرفدار