همه جا اقرار

برای تعويض گذرنامه در وب سايت امور کنسولي سفارت جمهوری اسلامي در کنبرا (استراليا) يک فرم گذاشته‌اند که معلوم نيست با اين همه‌ی ايراني‌‌های تحصيلکرده‌ی داخل و خارج نشين در رشته‌ی کامپيوتر چطور ممکن است وزارتخانه‌ای که تابلوی يک کشور در خارج است چشمش را به هر چه از زير دستش رد مي‌شود ببندد. صفحه‌ی مربوطه را هم برای ديدن‌تان همين جا مي‌گذارم.


شماره‌ی اين فرم 56 و اسمش "اقرارنامه بقاء در تابعيت ايران" است. لينکش هم اينجا است. توی صفحه‌ی اصلي اسمش يک چيز ديگری، "اقرار به باقي ماندن در تابعيت جمهوری اسلامي‌ ايران".

جمله اين طور شروع مي‌شود:

اينجانب

از مرز ... خارج و به کشور استراليا مهاجرت نموده ام. پس از ورود به این کشور باتوجه به مشکلات عدیده ای

و ديگر هيچ. بعد از اين "با توجه به مشکلات عديده‌ای" باقي فرم خالي‌ست و بايد يک مشکلي برای خودتان بتراشيد. در واقع چون فرم را گذاشته‌اند و هيچ کسي هم بالای سرتان نيست بايد خودتان اقرار کنيد و يک مشکلي را به خودتان نسبت بدهيد و زيرش را امضا کنيد.


خوب اين همه تحصيلکرده‌ی رشته‌ی کامپيوتر را قبول نداريد لااقل دو تا از آدم‌های مورد اعتماد خودتان را بفرستيد دوره ببينند که لااقل يک فرم معمولي را بتوانند طراحي کنند. اسم فرم هم که اصلأ فاجعه است. همه چيز مبنايش بر اقرار گرفتن است. حيف از اين همه آدم تحصيلکرده‌ی ايراني در داخل و خارج و اين همه نشانه‌های ادبي در ايران. يکي ازشان نمي پرسد چه بنويسيم که نشان بدهد يک کشور کهنسال هميشه قدر آدم‌های تحصيلکرده و فرهنگي‌اش را مي‌داند.

باقي فرم‌ها و اطلاعات را هم خودتان ببينيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار