د.د.س.2

يادتان که هست روز 24 ژانويه موضوع پروژه‌ی "دود و دَم و ساختمان‌سازی" را نوشته بودم. از آن موقع تا به حال پروژه به اينجايي که عکسش را مي‌بينيد رسيده. در واقع مي‌شود گفت پروژه تکان نخورده. يعني معلوم نيست چه وقت هم اين کار ساختمان سازی تمام مي‌شود.نظرات

پست‌های پرطرفدار