ايتاليا ايتاليا

بعضي از اين ايتاليايي‌ها خيلي جالبند

يک رستوراني اين جا در بريزبن هست که يک پدر و پسر ايتاليايي‌ اداره‌اش مي‌کنند. اسم رستوران "لا دولچه ويتا" ست. داخل رستوران که مي‌شويد مي‌بينيد از در و ديوار دارد ايتاليا مي‌بارد. خودشان را شهيد کرده‌اند از بس که به در و ديوار پرچم ايتاليا زده‌اند. هر جا هم که پرچم نگذاشته‌اند به جايش يک عکس پائولو توتي يا از قديمي‌ها مثل دينوزوف را چسبانده‌اند

تمام خدمه‌ی رستوران هم لباس‌شان به رنگ پرچم ايتاليا‌ست و ولو که خدمه هم اهل ايتاليا نباشد اما زور زورکي ايتاليايي‌اش کرده‌اند. غالبأ هم که ايتاليايي با هم حرف مي‌زنند. يک جوری مي‌گويند مثلأ کاپوچينو يا کافي د لا فلان که آدم مجبور است حرف نزند که خرابکاری بشود و فقط با انگشت به يکي از هزار جور قهوه‌ی و پيتزای توی فهرست‌شان اشاره کند. خلاصه خيلي انگار رفته‌اید يک سفر رم

حالا اين‌ها يک طرف داستان، آن طرف ديگرش را بگويم که بخنديد

پدر و پسر عقل‌شان را گذاشته‌اند روی هم و رفته‌اند يک ماکت بزرگ برج ايفل را نصب کرده‌اند جلوی ورودی رستوران. آنوقت هر آدمي که مي‌خواهد نشاني رستوران را به ديگران بدهد مي‌گويد همان رستوران ايتاليايي که برج ايفل دارد

اصلأ برج ايفل که مربوط به فرانسه‌ست چه ربطي به رستوران ايتاليايي با اين مشخصاتي که گفتم دارد؟

آدم را ياد اين پيکان‌هايي مي‌اندازد که برداشته‌اند بوق و فرمان‌شان را بنزی کرده‌اند

عکسش را گرفته‌ام که ببينيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار