جينگا

انشاالله تعالي که مي‌دانيد "جينگا" چيست؟

جينگا همين معلق بازی‌هايي‌ست که با توپ فوتبال انجام مي‌دهند يا به قول همولايتي‌های خوزستاني از اين چارلي بازی‌ها با توپ.

حالا اين ويدئوی جديدی را که گذاشتم توی صفحه و آدرسش هم اينجاست تقديم مي‌کنم به همه‌ی فوتبال دوستان بخصوص خوزستاني‌های فوتبالي که عشق برزيل همه‌مان را به کشتن داده.


بفرمائيد جينگا تماشا کنيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار