قطره آب

اين جا برای حل مشکل کم آبي راه‌های جالبي دارند. يکي‌شان اين است که سازمان‌های مرتبط با امور آب با گروه‌های موسيقي مدارس همکاری مي‌کنند و برايشان امکان اجرای عمومي فراهم مي‌کنند و هزينه‌های جانبي مثل خرج لباس و رفت و آمد و پذيرايي از گروه موسيقي را مي‌دهند. گروه‌های موسيقي هم بايد در عوض خودشان را برای مناسبت‌های مربوط به آب آماده کنند که تا فرصتي به دست مي‌آيد راه بيفتند و در يک محل عمومي برنامه اجرا کنند

امروز صبح يکي از اين برنامه‌ها را درست وسط خيابان مرکزی شهر گذاشته بودند و خوانندگان گروه کر داشتند آواز مي‌خواندند. چند دقيقه‌ای ايستادم ببينم چه چيزهايي مي‌خوانند

مضمون آواز‌هايشان مربوط به حفظ آب بود اما ريتم موسيقي‌شان خيلي برای اول صبح و سر حال آوردن مردم جالب بود. ضمن تبليغ برای آب، روز را هم برای مردم با شادی شروع مي‌کنند

يک قطره‌ی آب هم همانجا ايستاده بود که هر کسي دوست داشت مي‌رفت با او عکس مي‌گرفت. موجود خيلي بدجنسي بود چون به بعضي‌ خوش قد و بالاها که مي‌رسيد برای يک عکس ناقابل بغل‌شان مي‌کرد

گفتم خوب است که گفته‌اند نقش قطره‌ی آب را بازی کند، لابد اگر قرار بود برای کارخانه‌ی چسب تبليغ کند اين جناب قطره تا شب به مردم چسبيده بود

نظرات

پست‌های پرطرفدار