زد

بعد از دوم خرداد 76 که روزنامه‌های تازه روی دکه‌ها پيدا شدند توی صفحه اول يکی از شماره‌های روزنامه جامعه يا توس يا نشاط (دقيق خاطرم نيست کدام يکی) يک عکسی منتشر شد که تصوير يک ديوار نسبتن بزرگ بود که يک بابايی روی آن با اسپری نوشته بود "مرگ بر زد اسلام". خوب البته توی هر دين و آيینی همه جور آدمی هست، توی اسلام هم هست. ربطی هم ندارد که يک آدمی با معبود خودش هر جوری تا کند، يکی حلقه گل بيندازد گردن يک فيل نشسته يکی ديگر هم بگردد دنبالش که تو کجايی تا شوم من چاکرت. منتها اين که آدم از فرط نادانی به خرج يکی ديگر قربان صدقه معبود خودش برود از آن کارهايی‌ست که توی دنيا برای آدم گرفتاری حقوقی درست می‌کند.

داشتم يک تکه از ويدئوی "ظهور بسيار نزديک است" را توی وبسايت مردمک نگاه می‌کردم ديدم برای اثبات سيد خراسانی برداشته‌اند آهنگ فيلم کريستف کلمب را گذاشته‌اند روی تصاوير. جالبش هم اين است که از موسيقی با کلام هم استفاده کرده‌اند. گفتم حالا قسمت حقوقی استفاده از موسيقی ونجليس به کنار اصلن خبر دارند اين چيزی که طرف خوانده يعنی چی؟

ريدلی اسکات و روزلين بوش برای ساخت فيلم 1492: Conquest of paradise که برای گراميداشت پانصدمين سال سفر کريستف کلمب ساخته شد از يک شعری به زبان رومانيايی باستان استفاده کردند که از زبان يهودی‌های برده درباره ظلمی که به عنوان برده در معادن بهشان می‌شود حرف می‌زند. می‌گويند ای پدر همه‌ی ما آن سرزمينی که به ما وعده دادی کجاست. برای اطلاع‌تان چيزی که گروه همخوانان می‌خوانند اين است:

mm mm mm, mm mm mm mm mm,
mm mm mm, mm mm mm,

mm mm mm mm, mm mm mm mm mm,
mm mm mm, mm mm mm mm

In nòreni per ìpe,
in noreni coràh;
tiràmine per ìto,
ne dominà.

In nòreni per ìpe,
in noreni coràh;
tiràmine per ìto,
ne dominà.

In noreni per ipe,
in nòreni cora;
tiràmine per ito,
ne domina.

Ne ròmine tirmèno,
ne ròmine to fa,
imàgina pro mèno per imentirà

mm mm mm, mm mm mm mm mm
mm mm mm, mm mm mmmmm
mm mm mm mm, mm mm mm mm mm

mm mm mm, mm mm mmmmm
mm mm mm, mm mm mmmmm

يکی از خوانندگان خيلی معروف چک به نام Daniel Hůlka هم همين را دوباره‌خوانی کرده که اجرايش خيلی هم شنيدنی‌ست. معنای شعر به زبان انگليسی اين است:

You, father of us, you rule over the mainlands
and you order the typhoons to blow,
you once gave us a land of promise,
a place that should become a paradise.
Judge, father of us, who is without flaws,
how sinfully has lived the veteran,
he, created to your likeness,
why was he recalled from a paradise?
Paradise, wonderful paradise,
wonderful place
with a gate of glory,
paradise I should live in,
stays a dream
a fata morgana
Return to us the land of promise, father of us,
who rules that climes,
upwards invite us for a feast
and sting us your dose.
Paradise, wonderful paradise,
wonderful place with a gate of glory,
paradise I should live in,
stays a dream
a fata morgana
is paradise!

اين شعر را ونجليس تبديل کرده به موسيقی متن فيلم کريستف کلمب و حضرات دوستداران سيد خراسانی به خرج ونجليس و اشعار باستانی قوم يهود آن را برداشته‌اند وقف فيلم خودشان کرده‌اند.

حالا البته هر اعتقادی به هر چيزی که داريد محترم است منتها اين آقای سيد خراسانی و باقی دوستداران و تشکيلات‌شان عقل‌شان نمی‌رسد که از خودشان بپرسند اين همه نشانی که می‌دهند که مهدی موعودشان قرار است همين روزها ظهور کند خوب ايشان انصافن به جای اين که بيايد يک جايی که به خرج ديگران قربان صدقه‌اش می‌روند اصولن نمی‌رود همانجايی ظهور کند که خود آهنگ را ساخته‌اند؟ يعنی آدم اينقدر زد خودش هم کار می‌کند؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار