تلفن در غياب اينترنت

....................

حالا که صحبت از شهرها به عنوان وزن و قافیه شد، پرُفسور خُرناس، پرسوناژی شدیداً فاضل در برنامهٔ کمدی صبح جمعهٔ‌ رادیو در دههٔ هفتاد (شاید ملهَم از محمود حسابی فقید) با غلط‌خواندن بیتی ادعا می‌کرد منظور مولوی از "نی حدیث هر که از یاری برید/ پرده‌هایش پرده‌های مادرید" اشاره به تابلوهای نقاشی در موزه‌های پایتخت اسپانیاست. از اينجا.

پرُفسور (پروفسور) خرناس نبود، "استاد خرناس" بود.

اسم برنامه صبح جمعه با شما هم نبود، "عصرانه" بود.

جمعه صبح هم البته نبود، پنجشنبه عصر بود.

حالا محمود حسابی را از نتيجه اين که پرُفسوری (پروفسوری) در کار نبود خودتان حدس بزنيد چه ربطی پيدا می‌کند. لابد اگر استاد باشد می‌تواند بدون نياز به قافيه به خيلی‌های ديگر هم ربط پيدا کند.

استاد خرناس اينجا

صبح جمعه اينجا

عصرانه اينجا

اين شد سه تا کليک توی اينترنت. البته در غياب اينترنت با يکی دو تا تلفن و سؤال کردن هم می‌شد موضوع را حل کرد. 

نظرات

پست‌های پرطرفدار