هفت روز هفته

روز اول. اگر تونستيد حدس بزنيد اين دو نفر که لباسا‌شون شبيه به همديگه‌س مشغول چه کاری هستند؟
روز دوم. خوب اشتباه حدس زديد ... چرا؟ چون کنار اين آقايون دو تا خانم هم ايستادن که می‌بينيد، و جلوشون هم يک فروند ميز هست ... يعنی نع ... اشتباه حدس زده بوديد.روز سوم. حالا اگر گفتيد همون دو نفر که شکل همديگه هم هستند چرا صورتاشون رو برگردوندن؟روز چهارم. خوب چون روی ميز پر بود از کيک و شيرينی و خبر رسيد که يک کيک ديگه داره مياد روی ميز در نتيجه اين دو نفر صورتشون رو برگردوندن که از صحت خبر مطلع بشن.
روز پنجم. خوب حالا روی ميز مورد نظر رو هم ببينيد.
روز ششم. حالا برای اين که فقط مراسم به کيک و شيرينی منحصر نشه قسمت موسيقی رو هم اضافه می‌کنم که مربوطه به عکس‌های کنسرت کامکارها در تالار شهر بريزبن. عکس‌های شيرينی‌ها محصول عسل هستن و عکس‌های کامکارها محصول خودم. ضمنأ رقص کردی رو هم که دارين؟

و روز هفتم. گاهی هفت روز هفته رو بايد يک تکونی داد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار