جمعه برای زندگی

خوب اين هم کار گروهی "جمعه برای زندگی" که دارد آرام آرام راه می‌افتد.

يک نويسنده‌ی جديد هم بنا بود از امروز از نيوزيلند برای اين صفحه بنويسد که به خاطر يک اشکال کوچک نشد نوشته‌اش را بگذارم روی وبلاگ. از هفته‌ی آينده درباره‌ی نيوزيلند هم يک چيزهايی می‌خوانيد.

اگر دوست داريد بنويسيد تعارف نکنيد. و اگر می‌نويسيد حتمأ عکس مرتبط با نوشته‌تان هم بفرستيد. سياسی هم ننويسيد، تا می‌توانيد، چون روزهای جمعه تا بشود قرار است درباره‌ی زندگی حرف بزنيم.

حالا امروز يک کمی Gypsy Kings ببينيد و بشنويد. يکی از معروف‌ترين اجراهای Gypsy Kings را که مربوط است به Bamboleo انتخاب کردم که اگر نمی‌شناسيدشان با اين قطعه باهاشان آشنا بشويد. اميدوارم اهل موسيقی‌شان باشيد.

و اما باقی مطالب جمعه برای زندگی:

نظرات

پست‌های پرطرفدار