قوانين من درآوردی و ناراضي تراشي

در اين نزديک به سه دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامي گذشته آدم‌های متفاوتي آمده‌اند و به عنوان مسئول و کارگزار حکومت فرمان داده‌اند به مردم. تعدادی از اين آدم‌ها از خودشان قانون هم تراشيده‌اند و اگر زورشان رسيده قانون‌شان را هم تسری داده‌اند و در نتيجه نارضايتي عمومي درست کرده‌اند. دستگاه قضايي هم گاهي که زورش رسيده آدم‌های قانون تراش را مجازات کرده.

گرچه گاهي بعضي از اين آدم‌های خودسر مجازات شده‌اند، اما تا وقتي مجازات نشده‌اند اگر کاری دست‌شان بود همه‌اش را به اسم دفاع از نظام انجام داده‌اند، کم هم نبوده‌اند آدم‌هايي که همين اسم‌ها را روی کارهای‌شان گذاشته بودند ولي همان نظام هم آن‌ها را با مجازات اعدام روبرو کرده. مردم هم در اين سه دهه تبديل شده‌اند به موش آزمايشگاهي و هر از گاهي يکي از اين حضرات که بعدها مجازات شده‌اند يک آزمايش جديدی طراحي کرده و بعد معلوم شده که اصلأ خود ايشان داشته چوب لای چرخ زندگي مردم و حکومت مي‌گذاشته.

اين اتفاق در دوران پيش از انقلاب هم رخ داده و اگر کسي شک دارد مي‌تواند برود روزنامه‌های همان دوران محاکمه‌ی هويدا را بخواند که متوجه بشود در همان زمان چند نفر را به جرم ناراضي تراشي توسط سازمان بازرسي شاهنشاهي مورد تعقيب قرار دادند.

ما آدم‌های معمولي هر بار در دوران بعد از انقلاب مي‌شنويم که يکي از مسئولان سابق را به يک جرمي گرفته‌اند و يکي از جرائمش هم همدستي با امريکا و صهيونيست‌ها برای ضربه زدن به حکومت بوده تازه متوجه مي‌شويم به نظر اهل حکومت انجام بعضي از کارها اصولأ برای بدنام کردن حکومت از طريق ناراضي تراشي بوده و صدايش يک وقتي درآمده که آن آدم يا آدم‌ها را به يک جرمي گرفته‌اند.

آقايان مقامات جمهوری اسلامي اگر به همين شعارهايي که مي‌دهند پايبند هستند و تصورشان اين است که ممکن است بشود هنوز هم با مردم حرف زد خوب است يادشان بيفتد وقتي کارهای خودسرانه‌ی معاون امنيت يک کشور باعث بدنامي حکومت شد معني‌اش اين است که امکان تکرار اين وضع هميشه وجود دارد، بنابراين جلوگيری کردن از کارهای خودسرانه وظيفه‌ی حکومت است، حتي اگر نه برای رفاه مردم، لااقل هر حکومتي برای بقای خودش هم که شده جلوی اجرای قوانين من درآوردی اهل حکومت را مي‌گيرد.

طرح‌های من درآوردی جناب سردار رادان که خودسرانه دارد برای سر و لباس و زندگي مردم تعيين تکليف مي‌کند در حالي که مجلس هنوز هيچ قانوني در اين موارد تصويب نکرده، هيچ کاری که نکند اما به خوبي دارد ناراضي تراشي مي‌کند.

ايشان دارد بنيان‌های جامعه را متزلزل مي‌کند از فرط اين که هر روز به يک دليل غير موجه نيروهايش را گسيل مي‌کند به کوچه و خيابان و مردم را آزار مي‌دهد.

اسم اين طرح‌های خودسرانه‌ که بابتش مردم را آزار مي‌دهند ناراضي تراشي‌‌‌ست، و هنوز هيچکس يادش نرفته که کارهای خودسرانه چقدر هزينه روی دست کشور گذاشته.

نظرات

پست‌های پرطرفدار