مسابقه‌ی 20 سؤالي

سوال 1 تا 19: اگر گفتيد توی اين جعبه چيه؟

خوب توی اين جعبه اين چيزهايي هست که مي‌بينيد.

سوال 20: اين چيزهايي که مي‌بينيد به چه دردی مي‌خورند؟

خوب اين چيزها عبارتند از وسايل خطاطي چيني که شامل يک قلم مو که شکلش خيلي عجيب و غريب است و يک مرکب مستطيلي شکل جامد و يک تشت کوچک که آب و مرکب را توی آن مخلوط مي‌کنند.

فکر کردم مرکب جامد اين وسايل خطاطي از همه‌اش جالب‌تر است چون هر بار يک مقدارش را به کف تشت مي‌سابيد و آب را روی آن مي‌ريزيد بنابراين مرکب خطاطي را مي‌شود بدون دردسر گذاشت توی جيب لباس. تازه که يک جعبه‌ی مقوايي هم برايش درست کرده‌اند.

مدت‌ها پيش به لطف دو تا از دوستانم اين قطعه خطاطي چيني را هم يادبود گرفتم. اگر گفتيد متن نوشته چيه؟

متن نوشته عبارت است از "همايون". حالا اگر همنام هستيم مي‌توانيد اسم‌تان را به زبان و خطاطي چيني ببينيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار