تبريکات

اين يکی دو هفته خبرهای خوب زياد بودند بنابراين فکر کردم همينجا تبريک بنويسم برای صاحبانشان.

امين (از نوع منظم) ديروز يک ماشين هوندا 2006 خريد که اصلأ حرف ندارد و لطف کرد ماشينش را همان اول کار آورد که ببينيم. خيلي مبارک.

آن يکي امين (از نوع نامنظم و آشفته) اقامت دائم استراليا را همين امروز دريافت کرد و لطف کرد زنگ زد و خبر داد. اين هم خيلي مبارک. ضمنأ که همشهری هم هستيم.

سارا (از نوع زارزاريان سابق) هم فارغ التحصيل شد و فعلأ هم که دارد نسخه‌ی مردم را مي‌پيچد. خيلي مبارک باشد.

الهام (از نوع هويجوری) هفته‌ی گذشته تولدش بود. ايشان هم که چهار سال در اهواز درس خوانده بنابراين چون مي‌تواند برای شورای شهر اهواز کانديدا بشود پس خوزستاني محسوب مي‌شوند. تولدشان هم مبارک باشد.

نيک آهنگ ( از نوع کلاغستون) و نيلوفر (از نوع سر پل دزپيل) سالگرد ازدواجشان بود که تبريک عرض مي‌شود از طرف نيمکره‌ی جنوبي، حوالي کوئينزلند.

فرناز (از نوع امشاسپندان) هم تولدش مبارک شده بود همين هفته. خيلي تبريکات.

پرستو (از نوع زن نوشت) هم که زده بود توی گوش IELTS با نمره های خيلي خوب. خيلي مبارک.

مجيد (از نوع ماشيندار ِ موتورسوار) يک موتور نمي‌دانم چي‌چي ولي شبيه به تراکتور خريده که اصلأ نمي‌شود تکانش داد، فقط مي شود با آن بوق زد. مبارک باشد.

خوب اين‌ها را يادم مانده. اگر چيزی جا مانده باشد برمي‌گردم مي‌نويسمش.

نظرات

پست‌های پرطرفدار