کاغذ رنگي

اينروزها تا وارد ساختمان دانشکده‌ی ما مي‌شويد انگار داريد مي‌آييد توی بنگاه شادماني. به مناسبت سال نو در و ديوار را پر کرده‌اند از کاغذ رنگي.

حالا امروز به سلامتي‌تان مراسم کاغذ رنگي چسباندن از راهروها به آزمايشگاه‌ها هم کشيده شده. يحتمل تا برسيم به سال نو به خودمان هم کاغذ رنگي آويزان مي‌کنند.

همين الان اين عکس‌ها را گرفتم که ببينيد چه خبر است اينجا.

نظرات

پست‌های پرطرفدار