بايد به زبان انگليسي بنويسيم
اين رو جدی مي گم که از حالا به بعد و با گندی که احمدی نژاد زده بايد دست به کار بشيم و وبلاگ نوشتن انگليسي رو شروع کنيم. امروز يکي از دوستانم مي گفت يک آدم دانشگاهي استراليايي بهش گفته شايد ترجمه ی حرف های احمدی نژاد درباره ی نابودی اسرائيل درست نبوده. من به اين دوستم گفتم بهش بگو اگر فارسي بلد بودين و متوجه مي شدين اهل حکومت در ايران چقدر از اين دست حرف های عوامانه در جاهايي که نبايد بزنن مي زنن تا به حال شصت دفعه به ايران حمله کرده بودين
به نظرم نوشتن به زبان انگليسي - چيزی که حسين درخشان بارها گوشزد کرده - حداقل اين حسن رو داره که نشون مي ده احمدی نژاد و دار و دسته اش نشانه های درستي از اوضاع سياسي ايران نيستند
*
من وبلاگ انگليسي درست کردم. اين هم لينکش

نظرات

پست‌های پرطرفدار