داستان‌های کوتاه راديويی

تفاوت ما با کنت مونت کريستو در اين است که به جای يک نفر چند نفريم و اين جزيره‌ی استراليا که توی آن زندگی می‌کنيم بر خلاف جزيره‌ی ايشان، فروشگاه هم دارد. در نتيجه اگر يک وقت ديديد دم و دستگاه راديو- تلويزيونی راه انداختيم تعجب نکنيد.

اصل داستان اين بود که مدتی بعد از اينکه تدوين و پخش خاطرات نشنيده را در وبلاگ شروع کردم اين طرف و آن طرف متوجه شدم که علاقمندان متن‌های راديويی شده هم کم نيستند. خوشبختانه در بين بريزبنی‌ها آدم‌هايی که ادبيات امروز ايران را دنبال می‌کنند زياد هست و کتاب‌های تازه هم خيلی در دسترس‌شان است. علاقمندان کارهای راديويی و تلويزيونی هم داريم که نمونه‌ی کارهای‌‌شان را در صفحه‌ی عيد نوروز ديديد. مجموع اين طرف و آن طرف اين شد که تصميم گرفتيم خيلی بيشتر کارهای راديويی و تلويزيونی برای وبلاگ درست کنيم. از من می‌پرسيد هيچ چيزی از شبکه‌های خيلی خوب راديو و تلويزيونی کم نداريم. شوخی هم نمی‌کنم و به مرور که توليدات اين گروه را می‌بينيد و می‌شنويد خودتان متوجه خواهيد شد که دنيا دست کيست، دستکم اين طرفش که ما هستيم.

حالا از امروز، هر روز شنبه يک داستان کوتاه يا بلند راديويی می‌شنويد. نمايش راديويی هم در راه است. مستند تلويزيونی هم به همچنين.

در مورد کارهای راديويی، بر خلاف قبل که به طور هفتگی هر بار يکی از فايل‌ها را می‌گذاشتم روی وبلاگ، منبعد تمام فايل‌های یک داستان را با هم می‌گذارم که بتوانيد داستان را تا آخر دنبال کنيد. لينک داونلود را هم می‌گذارم آخر اين نوشته که دسترسی مستقيم به فايل‌ها داشته باشيد. ضمنأ لينک‌های مربوط به خاطرات نشنيده که با صدای امير کردوانی اجرا شده بود را هم در زير اين مجموعه می‌گذارم که آن‌ها را هم بتوانيد داونلود کنيد.

خوب، گفتار متن اين داستان‌ها با سپيده يزدان است که خودش فارغ التحصيل رشته‌ی ارتباطات است. انتخاب داستان‌های راديويی هم به عهده‌ی اوست. چون خواندن متن‌ها و تدوين آن‌ها در دو محل مختلف انجام می‌شود بنابراين هر نظری که درباره‌ی متن داريد همينجا برايش بنويسيد و او خودش به شما جواب می‌دهد. بخش مربوط به تدوین را هم من جواب می‌دهم. کم‌کم باقی همکاران را هم به شما معرفی می‌کنم.

خوب حالا برای امروز يک داستان دو قسمتی را می‌شنويد. "يک داستان زن پسند" اثر حسين مرتضائيان آبکار.

برای داونلود اينجا و اينجا را کليلک کنيد.
تمام حقوق متن اين اثر متعلق به نويسنده، حقوق گفتار آن به سپيده يزدان و حقوق تدوين راديویی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است


فايل‌های مربوط به خاطرات نشنيده:

مقدمه
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم و پنجم
قسمت ششم و هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
نظرات

پست‌های پرطرفدار