ابتکار بنگلادشی

يک چيزی بنويسم يک کمی بخنديد.

چند مدت پيش يک شماره از روزنامه‌ی اطلاعات به دستم رسيد. يک کمی ورق زدم ببينم چه خبرهايی توی روزنامه هست. رسيدم به يک خبری توی بخش اخبار شهرستان‌ها که اصلأ خفه شدم از خنده. می‌خواستم در مورد خيلی خاصی مربوط به همان شماره‌ی روزنامه يک چيزی بنويسم بعد ديدم اول اين را بنويسم يک کمی بخنديد بعد آن وقت سر فرصت به موضوع بعدی اشاره می‌کنم.

اين خبری که گفتم مربوط است به اخبار شهرستان‌ها فقط و فقط به درد يک فيلم سينمايی کمدی‌ می‌خورد. هيچ چيز ديگری برايش متصور نيست.

تاريخ روزنامه 2 مهر 1387 است و صفحه‌اش هم 9 است که اگر خواستيد برويد پيدايش کنيد.


موضوع خبر اين است که مأموران کلانتری بندر شرفخانه 74 نفر از اتباع خارجی را که داشته‌اند به طور غير قانونی از مرز رد می‌شدند که بيايند ايران را می‌گيرند. توی جای بار اتوبوس‌ها بوده‌اند. معمولأ که از اين طرفی‌اش را زياد شنيده بودم که توی بار اتوبوس می‌نشينند که بروند ترکيه. حالا اين را داشته باشيد.

در همان روزها يک جمعيت 9 نفره را هم می‌گیرند که اين‌ها داشته‌اند به طور غير قانونی از ايران می‌رفتند ترکيه.

اصل داستان اين جاست.

حضرات‌شان 9 تا بنگلادشی بوده‌اند. هر 9 تای‌شان سوار يک فولکس شده‌اند و فولکس هم آرم فرودگاه مهرآباد تهران را داشته ... اين هم خبر اصلی که اسکن کرده‌ام که ببينيد ...اصلأ کولاک است کل داستان.

يعنی من مانده‌ام اين 9 تا بنگلادشی چطور حساب کرده‌اند که همه‌شان جا می‌شوند توی يک فولکس، آن هم با آرم فرودگاه مهرآباد تهران که از مرز رد بشوند. هر طرفش را که می‌گيريد خنده‌دار از آب درمی‌آيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار