ما هنوز هم داريم مي خنديم
در دوره اي كه داشتيم در دانشگاه شهيد ملي سابق ليسانس زيست شناسي- با گرايش جانورشناسي- مي گرفتيم شيلات ايران آگهي داد كه به تعدادي از دانشجويان هم رشته اي ما بورس تحصيلي مي ده. چند نفري از همكلاسي ها رفتند براي مصاحبه ي گزينش. حكايت مصاحبه ي يكي از اون ها هنوز هم مايه ي خنده و قهقهه ي همه ي ما همكلاسي ها قديمه وقتي به هم مي رسيم. به مصطفي گفته بودن مي دوني” سمير جعجع“ كيه؟ مصطفي ي بي خبر از سياست هم به تصور اينكه سوال تخصصي جانورشناسي ازش پرسيدن گفته بود سمير جعجع يك نوع پرنده س. خودش مي گفت اون دو نفري كه مصاحبه مي كردن از بس كه خنديدن اشك از چشماشون مي اومد. تازه مصطفي هنوز هم فكر مي كرده سمير جعجع مثلا يك حيوان ديگه ايه‏ دو سه تا دري وري ديگه هم گفته بلكه قبول بشه. حالا امروز كه اين خبر رو خوندم دوباره ياد مصطفي افتادم كه داشت درايتاليا دكتراش رومي گرفت

نظرات

پست‌های پرطرفدار