تضمين امنيت
شيرين عبادی به دادگاه انقلاب احضار شده، اما نمي رود و به احتمال قوی با توجه به پيشينه ی قضاوت و حقوقداني اش و جو بين المللي از پس حل کردن مشکل برمياد اما اين وسط حرف خاتمي به شدت مسخره س که:" من به عنوان رئيس دولت، سلامت و امنيت ايشان را تضمين کرده ام". در واقع خود خاتمي و بقيه ی کاربدستان مي دونن که قادر نيستن به عبادی صدمه بزنن چون اونوقت ديگه داستان شبيه به زهرا کاظمي نميشه که هي به هم پاسش بدن و سر آخر هيچ جوابي به هيچ جا پس ندن. بنابراين اين حرف خاتمي يک جور لاف زدن بيجاست، انگاری جو گرفته ايشون رو در بين افريقايي ها، اون هم از نوع افريقايي های کاملأ فقير که چشم به کمک های مالي ی ايران دارن. ضمنأ تا همين امروز و در موارد متعدد ثابت شده که تضمين های خاتمي برای هيچ کاری مؤثر نبوده که حالا برای عبادی مؤثر باشه. نشون به اون نشون که در گزارش شورای عالي امنيت ملي درباره ی کوی دانشگاه حتي نتونستن اسم آدم های درگير رو هم ببرن و همه ش تبديل شد به "بدون ذکر نام در اين گزارش"، و اين باوجود رياست خاتمي بر شورای عالي امنيت ملي بود. واقعأ برای من هنوز سؤال بزرگ اينه که حالا که به زور مردم و افراد غير دولتي و کاملأ بدون درگير شدن خاتمي در قضايايي مثل مشروعيت دادگاه انقلاب ماهيت اينجور نهادها دارن به چالش گرفته ميشن چرا خاتمي ساکت نمي شينه که مردم يا افرادی مثل عبادی اگر مي تونن مشکل رو حل کنن؟ اصلأ چرا دفاع بيجا مي کنه از چيزی که حتي عبدالله نوری و موسوی خوئيني ها و منتظری و همه و همه ازش انتقاد مي کنن؟ اينه که من هنوز هم همون حرف تکراری ی خودم رو مي زنم که انگار اين اصلاح طلب ها سرقفلي ی مقابله با محافظه کارها رو به اسم خودشون مي دونن

نظرات

پست‌های پرطرفدار