پاموک يا دينک؟

گمان مي‌کنم اينجا يک نفر اورهان پاموک نويسنده را با هراند دينک سردبير روزنامه اشتباه گرفته. پارموک فعلأ در امريکاست و قتلي هم درباره‌اش صورت نگرفته. حالا يعني پاموک نامه را امضاء کرده يا دينک؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار