کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - دو


مطمئنم از اين بامزه‌تر سراغ نداريد.

در تاريخی‌ترين کنفرانس جهان برای تغيير آب و هوا در کپنهاگ نماينده‌ی جمهوری اسلامی در سالن اصلی کنفرانس با روسری سبز نشسته. من همين الان پشت سر ايشان روی زمين نشستم که عکس بگيرم و از همينجا عکس‌شان را می‌گذارم روی وبلاگ که ببينيد. آنلاين‌تر از اين نمی‌شد.

نه که بيشماريم از تويش اين چيزها هم درمی‌آيد. حالا باز عکس می‌گذارم که باقی داستان‌ها را هم ببينيد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار