اصلاح طلبي از مدل بهزاد نبوی
تقريبأ هفته ی گذشته را جدا از کارهای خودم داشتم با اين پرسش و پاسخ کلنجار مي رفتم
به برادري كه به خاطر ارزش‌ها با خواهرش قهر است چه توصيه‌اي داريد؟
هيچ توصيه‌اي ندارم. چون خودم هم بر سر اين موضوع تازمان فوت پدرم با او ارتباط نداشتم، حتي در مراسم ترحيمش شركت نكردم
اين را در مصاحبه ی هفته نامه البرزخرم (زنجان) با بهزاد نبوی خواندم و هر چه با خودم کلنجار مي روم نمي توانم بفهمم وقتي اصلاح طلبان با اين مدل اظهارات امثال بهزاد نبوی که اساسأ قطع رابطه ی انساني به دليل ناسازگاری عقيدتي را ترويج مي کند قرار است چه وجهي از وجوه انساني را در جامعه ی مورد نظرشان تقويت کنند؟ پس اين معتقدات اجتماعي اين آقايان اصلاح طلب که همينطور دو لا پهنا هر روز ازشان حرف مي زنند کجای حرف بهزاد نبوی مستتر شده که ما آدم های معمولي نمي توانيم آن ها ببينيم؟ يعني رهبر فکری اصلاح طلبان بر سر اختلاف عقيدتي بر سر ارزش ها پدرش را هم گذاشته و رفته؟ پس آقای نبوی اگر دستش برسد لابد بر سر ارزش های مورد شبهه ی مردم چندان ابايي هم ندارد که مردم را هم بگذارد و برود
در تاريخ بيش از نيم قرن جمهوری اسلامي بارها و بارها در همان اوايل انقلاب خبر از امضای حکم اعدام فرزند توسط پدر داده شده که به مردم نشان بدهد اهل حکومت چقدر بر سر ارزش های مورد قبول خودشان پايدارند. ناگفته پيداست که اين شمشير دو لبه از لبه ی ديگرش هم باعث شد تا شکاف نسل ها هر روز عميق تر بشود و کسي گوشش به حرف هيچکس بدهکار نباشد تا جايي که از زور اين شکاف عميق فعلأ هيچکس هيچ خدايي را بنده نيست. حالا بهزاد نبوی هم آتش اين داستان را تندتر مي کند که مثلأ نشان بدهد چقدر ارزشمدار است
جناب بهزاد نبوی که به قول خودشان "نذري از دوران زندان دارم كه بايد هفته‌اي يك روز ادا كنم" مي شود اقلأ به ما مردم عادی توضيح بدهند کجای اسلامي که ايشان به آن تشرف دارند نوشته شده آدميزاد از زور ارزشمداری نبايد قدم به مجلس ترحيم پدرش هم بگذارد؟
در همين کشورهای غربي که حکومت ديني هم ندارند يک حرف نظير حرف جناب نبوی از زبان سياستمدارهايشان بيرون بيايد فردايش خود آن فرد و هم حزبي هايش به غلط کردن مي افتند که چرا حرمت روابط انساني را خدشه دار کرده اند، آنوقت در حکومت ديني ايران آدمي مثل بهزاد نبوی راست راست از اين حرف ها مي زند و هم حزبي هايش کک شان هم نمي گزد؟
من به نيک آهنگ حق مي دهم که پنبه ی اين مدل اصلاح طلبي را تا مي تواند بزند، حتمأ صد بدتر از اين را ازشان ديده

نظرات

پست‌های پرطرفدار