برويم پي کارمان همگي
فقط اين سؤال آسيه اميني و جواب قاضي رو بخونيد تا متوجه بشيد چرا بايد همگي برويم پي کارمان
س: حتي بلاهت امكان مجازات جايگزين را به‌وجود نمي‌آورد؟
ج: خير، چون اينها حد الهي است، خانم. در حد الهي ما نمي‌توانيم مجازات جايگزين بدهيم
اين داستان همون دختریه که از هشت سالگي بنا به ضرب و زور خانواده مجبور به تن فروشي شده و حالا قاضي محمدی، که از فرط خوبي همه به سر او قسم مي خورند، خودش هم مانده که با حکمي که داده چه کند و گفته: "... ولي خدا را چه ديديد! شايد اين بار خواست و اين دختر از مجازات مرگ خلاصي پيدا كرد". آقاجان يعني عقلانيت تعطيل شده؟ والا خدايي که دارين بهش استناد مي کنين رئوف تر از اينه که اين آدم رو با چنين حکمي مجازات کنه. سراسر اين مصاحبه، که تازه با يک قاضي ی خوب انجام شده، تکليف سؤالات متعدد در مورد وضعيت دستگاه قضايي و قانون و قانونگزاری در ايران رو روشن مي کنه

نظرات

پست‌های پرطرفدار